Skip to content

Regels Participatie bij Instrumenten Omgevingswet

De wet

Participatie is een wezenlijk onderdeel van de Omgevingswet. In de Omgevingswet is het volgende daarover opgenomen:

‘het in een vroeg stadium betrekken van belanghebbenden (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’.

De Instrumenten

De gaat om de volgende wettelijke instrumenten, die een nauwe relatie hebben tot de Omgevingswet:

  1. Omgevingsvisie
  2. Programma
  3. Omgevingsplan
  4. Omgevingsverordening
  5. Waterschapverordening
  6. Projectbesluit
  7. Omgevingsvergunning

Wat moet je nou precies doen?

De exacte regels rondom de participatieve aanpak verschillen per instrument. Zo is in het geval van een Omgevingsvisie en Programma sprake van een motiveringsplicht. Bij het Omgevingsplan geldt een motiveringsplicht én geeft het gevoegd gezag bij de kennisgeving van een omgevingsplan aan hoe de participatie is vormgegeven.

Lees meer op: Informatieblad Participatie in de Omgevingswet. Wat regelt de wet?  

en_GBEnglish