Skip to content

Energietransitie: Direct een Overzicht van alle Doelen

Een helder overzicht van alle doelen zodat altijd scherp is waar de energietransitie nu over gaat, naar welk beleid het terug te herleiden is en hoe dit zich vertaalt naar gemeentelijke/lokale doelen.

Het Klimaatakkoord van Parijs voor de Energietransitie

Het Akkoord van Parijs is in december 2015 vastgesteld. De volgende doelen liggen daarin besloten:

Besloten is dat de temperatuur mondiaal niet meer dan 2°C magen stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Een streven om deze stijging in temperatuur zelfs te beperken tot 1,5°C.

  • Niet meer dan 2°C stijgen
  • 2030 – 40 procent minder CO₂ uitstoot ten opzichte van 1990|
  • 2050 – 80 procent minder CO₂ uitstoot ten opzichte van 1990

Lees verder het Klimaatakkoord van Parijs.

Doelen Klimaatakkoord van Nederland

Het Klimaatakkoord van Parijs is in vijf klimaattafels vertaald nationale doelstellingen. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • 2050 – 95% reductie van CO₂ uitstoot ten opzichte van 1990
  • 2030 – 49% reductie van CO₂ uitstoot ten opzichte van 1990
  • 2050 – 100% CO₂ neutrale elektriciteitsproductie

Lees verder over de doelen van de Nederlandse politiek: Afspraken van het Klimaatakkoord en Nationale Klimaatakkoord: Belangrijkste Stukken.

Regionale Energie Strategie (RES)

De doestellingen uit het Klimaatakkoord (van Nederland) en het programma Naar een duurzaam Nederland van de decentrale overheden (IPO, VNG en Unie voor Waterschappen) worden er regionale plannen opgesteld. Nederland wordt hierbij ingedeeld in dertig regio’s, de de zogeheten RES regio’s. Per regio gaat het om een samenwerking tussen decentrale overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies, die op hun beurt weer bewoners, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en marktpartijen betrekken.

en_GBEnglish