Meteen naar de inhoud

Energietransitie & Duurzaamheid

Snel een beter begrip krijgen van wat er allemaal speelt in en rondom de Energietransitie in Nederland.

Doelen

Een helder overzicht van alle doelen zodat altijd scherp is waar de energietransitie nu over gaat, naar welk beleid het terug te herleiden is en hoe dit zich vertaalt naar gemeentelijke/lokale doelen. lees verder: Energietransitie: Direct een Overzicht van alle Doelen.

Warmteplannen

Een goed artikel over de wettelijke grondslag en kaders van een warmteplan werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht. Tevens wordt er ingegaan op de relatie tussen warmteplannen, de Warmtewet 2.0 (Wetsvoorstel Collectieve warmtevoo rziening) en de Omgevingswet. Lees het artikel hier: Het Warmteplan als instrument voor verduurzaming van de warmtevoorziening. Het artikel is alleen te lezen na inloggen.

Omgevingswet

De Omgevingswet verandert hoe er wordt gekeken naar opgaves in de fysieke leefomgeving.

Warmtewet 2.0

De Warmtewet 2.0 (Wetsvoorstel Collectieve warmtevoorziening) treedt naar verwachting in op 1 juli 2014. Wat heeft nu precies voor gevolgen?

Participatie

Participatie is een wezenlijk onderdeel van de Omgevingswet. In de Omgevingswet is het volgende daarover opgenomen:

‘het in een vroeg stadium betrekken van belanghebbenden (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’

Lees verder: Regels Participatie bij Instrumenten Omgevingswet.

nl_NLDutch